کنزایت طبیعی

وزن  : ct 538

کیفیت عالی

شناسنامه قابل استعلام