یاقوت سفید طبیعی

کیفیت عالی

وزن : ct 2.2

صددرصد طبیعی و بدون هیج گونه بهسازی