کنزایت طبیعی

رنگ : زرد (کمیاب )

وزن : ct 393

شناسنامه قابل استعلام