استخوان کنده کاری شده

کار کلکسیونی و بسیار زیبا

وزن : 125 گرم

قد : 23.5 سانت