انگشتر با نگین عقیق یمانی خطی امضا دار(النور)

عقیق صددر صد طبیعی

وزن انگشتر : 15.77 گرم

ابعاد : 10 * 8 میلیمتر