زمرد پنج شیر

رکاب نقره

دور برلیان طبیعی

وزن : 2.5 ct