شکلات خوری

جنس : مس روکش نقره

کار دست استاد کاظمیان (امضادار)