زمرد پنج شیر معدنی

وزن ct 3

کیفت رنگ عالی

بسیار پاک