بار خونه زمرد پنج شیر معدنی

کیفیت عالی

تراش عالی

وزن: 1 تا ct 5